+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

DARCBLUE AG

Project Center of Excellence
Et kompetansesenter for verktøy og metoder for prosjektarbeid.
Leverer tjenester innenfor prosjektledelse, IT-arkitektur, ledelse og strategi

Project and Portfolio Management

 DARCBLUE AG har kompetanse Silver innen Project and Portfolio Management (PPM)
i Microsoft Partner Network

DARCBLUE-Microsoft-Silver-Partner

Blueprint: Prosjektveiviseren

DARCBLUE har utviklet et «blueprint» for Prosjektveiviseren basert på Microsoft Project Server og Microsoft Project Online.

DARCBLUE har støttet BAMA IT i et stort implementeringsprogram

bama
«Ved gjennomføringen av et så stort program har det vært veldig nyttig for oss å ha ekstra støtte på
kundesiden fra DARCBLUE mens AX-leverandøren har vært ansvarlig for å levere sin løsning»
   Trygve Krohn-Holm –  IT-direktør Bama Gruppen

Ny abonnement for Microsoft Project i Office 365

Ny abonnement for Microsoft Project i Office 365

Microsoft Project og Project Online kan nå kjøpes med nye lisenser eller abonnementer i Office 365. Microsoft har gjort endringer i de tidligere tilgjengelige Project Online-abonnementsplanene. Fra 15. august 2016, introduseredes tre nye planer: Project Online...

DARCBLUE deltar på Microsoft sin kommunedag

DARCBLUE deltar på Microsoft sin kommunedag

Onsdag 25. Mai arrangerer Microsoft Norge sammen med kunder og partnere en dag for kommunene. Dagen starter klokken 09.00 og byr på flere spennende foredrag, bl.a. fra Buskerud Fylkeskommune og DARCBLUE. Buskerud vil vise hvordan de har bygd opp støtte for...

Software 2016 – nytt blueprint for MOP

Software 2016 – nytt blueprint for MOP

Den 10-11. februar gjennomførte Dataforeningen sin årvisse konferanse Software i Oslo. Dette er en konferanse som har sin opprinnelse helt tilbake til 90-tallet, og kan kalles Norges lengstlevende it-konferanse. DARCBLUE presenterte sammen med Asker kommune, Microsoft...

Veiledning og Oppfølging

Hovedfokuset for våre konsulenttjenester i Norge er rettet mot veiledning og oppfølging av prosjekt- og porteføljestyring samt bruk av teknologi og verktøy for å støtte opp under prosjektledelse, deltakere og interessenter.

Sertifiserte konsulenter

Med god kompetanse på å planlegge, iverksette og gjennomføre profesjonell oppgradering og installering. Rådgivning rundt valg av strategi for eventuell bruk av skytjenester og Project Online og opplæring i bruk av de nye verktøyene gjennom workshops eller en-til-en coaching

 

 

Oppgradering

Nye versjoner av programvare gir ofte stor gevinst til bedriften med tanke på effektivitet, ytelse og generelle forbedringer. Microsoft Project hjelper deg enkelt planlegge prosjekter og samarbeide med andre.

Blueprint: Prosjektveiviseren

Blueprint: Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren er en felles prosjektmodell for offentlig sektor. DIFI anbefaler modellen for gjennomføring av digitaliserings-prosjekter i offentlige virksom-heter. DARCBLUE leverer verktøystøtte til prosjektmodellen gjennom vårt blueprint for Project Server og...

Project Server

Fleksibel lokal løsning for porteføljestyring (PPM) og andre arbeidsoppgaver

Project Lite

For prosjektmedarbeidere som skal benytte Project Online

Project Online

En fleksibel nettbasert løsning for prosjektporteføljestyring (PPM) og daglig prosjektarbeid

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Emne

    Melding