+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Den 10-11. februar gjennomførte Dataforeningen sin årvisse konferanse Software i Oslo. Dette er en konferanse som har sin opprinnelse helt tilbake til 90-tallet, og kan kalles Norges lengstlevende it-konferanse.1

DARCBLUE presenterte sammen med Asker kommune, Microsoft Project Online i skyen og hvordan det kunde brukes for prosjektporteføljestyring etter den internasjonale standarden MoP (Management of Portfolio). Deltakerne fikk lære om erfaringer med verktøystøtte for prosjekt og prosjektporteføljestyring i skyen. Foredraget var innom tema som prosjektmodellen Prosjektveiviseren og bruk av skytjenesten Project Online for å tilby verktøystøtte.

Darcblue fikk mulighet at presentere sitt nye blueprint for MOP (management of portrfolio). Blueprint for MOP er vår beste anbefaling for bruk av Office 365 og Project Online til å understøtte Management of Portfolios® fra Axelos.

2

Verktøyet installeres på toppen av Office 365 med Microsoft Project Online, og støtter praktisk prosjektgjennomføring med funksjonalitet rundt oppgaveløsning, usikkerhetshåndtering, analyse, sjekklister mm. Det gir også porteføljestyret en oversikt over hvilke prosjekter som trenger bistand og oppfølging. Verktøyet vektlegger enkelhet i bruk, og baserer seg på en bred erfaringsinnhenting om prosjektstyring.

Blueprint for MOP dekker hele prosjekt-prosessen:
– Eget prosjekt for «Årshjul» – definere portefølje i Project Online
– Bruk av MS Planner for oppfølging av oppgaver
– Ideinnsamling i Project Online Project Site
– Lage prosjekt fra idélister basert på prosjektplan maler i Project Online
– Strategisk vurdering av prosjekter i Project Online
– Porteføljeanalyse i Project Online

Tusen takk til alle som deltok på Software 2016. Vil du vite mer om Blueprint for MOP ta kontakt for en kostnadsfri online demo!