+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Referanser

Vi satser på tillitsfullt samarbeid!

Vi har kunder i mange bransjer, små og mellomstore foretak, store europeiske konsern og offentlige institusjoner. Med alle våre kunder søker vi å utvikle praktiske løsninger på viktige problemer og sammen sette løsningene ut i verden. I mange sammenhenger jobber vi på kundesiden når store endringsprogram gjennomføres. Det viktigste for oss i DARCBLUE AG er å ha fornøyde kunder.  

1259066666.05_2_o1

«Ved gjennomføringen av et så stort program har det vært veldig nyttig for oss å ha ekstra støtte på kundesiden fra DARCBLUE mens AX-leverandøren har vært ansvarlig for å levere sin løsning» sier IT-direktør i Bama Gruppen Trygve Krohn-Holm. 
Les mer her>>

 

 

Programledelse

Bransje: Global IT / Telekommunikasjon tjenesteleverandør for fly industrien. Anbud og valg av system integrator for gjennomføring av ulike IT-løsninger (inkludert CRM og ordrehåndtering), planlegging, styring, og kontroll av gjennomføringen av prosjekter.

Kostnad til ferdigstillelse

Bransje: Federal myndighet / Offentlig sektor Evaluering av prosjektets situasjon, utvikling av en Task Force-baserte behandlingstid, beregning av kostnadene til ferdigstillelse og utvikling av en solid prosjektplan.      

IT-prosedyrer for tildeling av statlige ytelser

Bransje: Offentlig sektor Evaluering og gjennomføringen, avklaring og utdypning av implementerings alternativer, representasjon av alternative løsninger til departementet og styrenivå, systemanalyse og arkitektur revidering, prosjekt-relaterte oppfølging av...

Veiavgiftssystem

Bransje:  Federal myndighet / Offentlig sektor (Transport) Revisjon av operativ beredskap, anbefaling om godkjenning, detaljert analyse og testing av prosesser, telekommunikasjon, IT-systemer / - arkitektur og applikasjoner med hensyn til  struktur og fullstendighet,...