+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Om oss

Project Center of Excellence

DARCBLUE AG har siden år 2000 levert tjenester innenfor prosjektledelse, IT-arkitektur, ledelse og strategi. Firmaet er etablert med hovedkontor i Hamburg i Tyskland og med satellittkontorer i Oslo og Lausanne i Sveits.

DARCBLUE AG i Oslo er et kompetansesenter for verktøy og metoder for prosjektarbeid. Senteret utvikler og forvalter løsninger for våre kunder i Norge og internasjonalt. Oslokontoret sin rolle som Project Center of Excellence (Project CoE) startet våren 2012. Vi har nå lokaler på Ullevål i Oslo.

Microsoft Project og Microsoft SharePoint er sentrale komponenter i våre tekniske løsninger.
DARCBLUE AG er medlem i Microsoft sitt partnernettverk og har kompetansen “Silver” innen Project and Portfolio Management (PPM/EPM).

Prosjektarbeid er en arbeidsform som setter krav til god organisering, oppfølging og styring av arbeidet. Vi leverer tjenester og verktøy for å gjøre prosjektledere, prosjektdeltakere og andre interessenter så effektive som mulig.

Vi tilbyr sertifiserte konsulenter som kan hjelpe til med alt fra første installering av prosjektstyringsverktøy til konfigurering, tilpasninger, oppgraderinger, opplæring og generell support.

Lær mer om løsninger vi tilbyr: Løsninger >>

DARCBLUE AG internasjonalt: http://www.darcblue.com

Blog om verktøy for prosjektstyring og IT: http://www.erlendodegard.com