+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Tirsdag den 16. desember inviterte Difi til gevinstrealiseringsseminar i regjeringskvartalet. Temaet i år handlet om hvordan god porteføljestyring bidrar til bedre prioritering av tiltak og ressurser og derved kan gi økt gevinst for virksomheter.

Ekspedisjonssjef i Kommunal og moderniseringsdepartementet Jan Hjelle åpnet seminaret med sitt foredrag «Digitalisering gir gevinster». Han åpnet med et spørsmål om tittelen burde være «gir digitalisering gevinster?».

Produktivitetsgevinsten på 0,6% som innføres i 2015-budsjettet innebærer en ny rammebetingelse for statlig sektor. Gevinstrealisering blir viktig. Virksomhetene må planlegge og organisere det å hente ut gevinster av tiltak og prosjekter som gjennomføres.

Hjelle sitere videre fra en ny rapport som snart blir publisert:

  • 90% av offentlige virksomheter mangler en systematisk tilnærming til gevinstrealisering
  • Bare 15% sier at de i høy grad utarbeider kost-/nytteanalyser i forkant av IKT-prosjektene
  • Bare 21% anser redusert bemanning som en relevant gevinst ved IKT-prosjekter

Selv med dette bildet så er det mange suksesshistorier i staten hvor man allerede har tatt ut store gevinster. Det er også flere store prosjekter som skal levere fremover. Digitalisering kan gi store gevinster for samfunnet. Men gevinstene kommer nesten aldri av seg selv. Vellykket gevinstrealisering krever systematisk og kontinuerlig arbeid.

To viktige verktøy for å gjennomføre gevinstrealisering ble dratt frem:

  • Difi Prosjektveiviseren
  • DFØ Veileder for gevinstrealisering

Presentasjonene og video fra den innholdsrike dagen finnes på Difi sine hjemmesider>>

DARCBLUE ble presentert som en av leverandørene som tilbyr verktøystøtte til Prosjektveiviseren. Les mer om våre verktøy som støtter Prosjektveiviseren her https://ppm.darcblue.no/blueprint-prosjektveiviseren/