+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no
Blueprint: Prosjektveiviseren

Blueprint: Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren er en felles prosjektmodell for offentlig sektor. DIFI anbefaler modellen for gjennomføring av digitaliserings-prosjekter i offentlige virksom-heter. DARCBLUE leverer verktøystøtte til prosjektmodellen gjennom vårt blueprint for Project Server og...