+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Microsoft har annonsert en ny lisensvariant for Project Online.
Project Lite vil være tilgjengelig fra 1. mai 2014, og gjør det mye mer attraktivt å velge skytjenesten Project Online fremfor tradisjonell Project Server. Project Lite er tilpasset spesielt for prosjektmedarbeidere og har funksjoner for å vise og oppdatere oppgaver og timelister. 

Med Project Lite slipper man å betale for funksjonalitet som ikke benyttes.Bruk av skytjenester velges ofte for å redusere kostnader og endringen i Microsofts lisenspolitikk bidrar i stor grad til dette. For enkelte tilfeller har Project Server til nå vært mer økonomisk enn Project Online. Bedrifter som for et stort antall medarbeidere bare benytter programmet for å føre timelister har måttet kjøpe full lisens til alle. Med Project Lite kan du betale for det den enkelte medarbeider har behov for til enhver tid, og gjøre avansert porteføljestyring av prosjekter tilgjengelig til en betydelig lavere totale kostnad. 

Project Lite vil sannsynligvis han en pris i underkant av femti kroner per bruker per måned. Tilsvarende billigste pris for Project Online i dag er ca. to hundre kroner per bruker per måned med et årlig abonnement.

Lær mer om Project Lite>>