+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Bransje:  Federal myndighet / Offentlig sektor (Transport)
Revisjon av operativ beredskap, anbefaling om godkjenning, detaljert analyse og testing av prosesser, telekommunikasjon, IT-systemer / – arkitektur og applikasjoner med hensyn til  struktur og fullstendighet, funksjonalitet, brukbarhet, representasjon av evalueringen på styrenivå.