+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Bransje: Offentlig sektor
Evaluering og gjennomføringen, avklaring og utdypning av implementerings alternativer, representasjon av alternative løsninger til departementet og styrenivå, systemanalyse og arkitektur revidering, prosjekt-relaterte oppfølging av prosjektets fremdrift.