+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

«Her har kommunene fått verktøy som kan sikre forsvarlig lagring av data i skyen», sier direktør Tone Marie Nybø Solheim i KS. Hun sikter til en fersk rapport om juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunesektoren.

På oppdrag av KS har advokatfirmaet Føyen Torkildsen foretatt en mulighetsstudie av de juridiske forholdene ved bruk av nettskytjenester i kommunal sektor og utarbeidet en sjekkliste til bruk ved anskaffelse av skybaserte løsninger. Utredningen sammen med sjekklisten gir kommunene et godt verktøy for å komme i gang med skyløsninger, og for å gjøre det riktig med en gang.

Rapporten viser at det er betydelige muligheter for å ta i bruk skytjenester i kommunal sektor. Det er lov til å lagre de fleste typer data i nettskyen. Det kan faktisk være tryggere å bruke en sky tjeneste enn å ha data som er lagret lokalt.

Kommunesektoren har et ønske om å bruke skyen for arkivering, men arkivloven og Riksarkivet praksis står i veien for dette. For at kommunene skal kunne få full utnyttelse av sine skytjenester, har KS fått Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS til å utarbeide en generell søknad til Riksarkivet. Alle kommuner som ønsker det kan ta utgangspunkt i denne søknaden.

Rapporten tar for seg både forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser og GPA-avtalen, reglene om vern av personopplysninger, sikkerhetsloven, bokføringsloven og arkivloven.

Les mer om dette hos KS: http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/nettsky-lonner-seg/

Selve rapporten kan lastes ned: http://www.ks.no/globalassets/endelig-rapport-om-bruk-av-skytjenester-i-kommunal-sektor.pdf?id=17605