+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no
Norsk Forening for Prosjektledelse

Norsk Forening for Prosjektledelse

DARCBLUE har blitt medlem i Norsk Forening for Prosjektledelse. Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP), er et forum for prosjektledere og andre som deltar i prosjektarbeid. Gjennom foreningen kan DARCBLUE vare med å dele kunnskap og erfaringer i lokalavdelinger,...
Blueprint: Prosjektveiviseren

Blueprint: Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren er en felles prosjektmodell for offentlig sektor. DIFI anbefaler modellen for gjennomføring av digitaliserings-prosjekter i offentlige virksom-heter. DARCBLUE leverer verktøystøtte til prosjektmodellen gjennom vårt blueprint for Project Server og...