+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige IKT-prosjekter. For å sikre at IKT fungerer som et virkemiddel for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, er det behov for at statlige virksomheter har tilstrekkelig kompetanse når det gjelder å følge god praksis for gevinstrealisering.

Undersøkelsen som ble gjennomført av Riksrevisjonen viser blant annet at Kommunal- og moderniseringsdepartementet de senere årene har tatt i bruk nye virkemidler for å understøtte gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter. Resultatene viser at virksomhetene ikke har tilstrekkelig kompetanse når det gjelder fagområdene gevinstrealisering og samfunnsøkonomiske analyser.

Statlige virksomheter har et selvstendig ansvar for å realisere gevinster i egen sektor. Undersøkelsen viser at det er behov for å fremme bruken av virkemidlene som kan hjelpe virksomheter til effektivitet. De kompetanse- og veiledningstilbudene som gis via DFØ og Difi, er frivillig og er basert på etterspørsel.

Du kan lese mer om undersøkelsen her: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/GevinstrealiseringIStatligeIktProsjekter.aspx

Vi i DARCBLUE leverer verktøystøtte til Difi sin prosjektmodellen gjennom vår løsning for Microsoft Project Server og Project Online. DARCBLUE sin løsning inkluderer maler og tilhørende aktiviteter for alle styringsdokumenter som prosjektmodellen innebærer. Løsningen tilpasses hver enkelt virksomhet og har støtte for prosjektplanlegging, portefølje og ressursstyring.

Ta kontakt for å lære mer om våre løsninger for offentlig sektor eller om du vil avtale en demo for din organisasjon.