+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Flere ytelsesforbedringer for Project Online er nå rullet ut. Man kan nå behandle opp til 35000 prosjekter i en instans av Project Online. Project Online teamet jobber stadig med forbedringer og annonserer i en blog i går (21.10) at noen viktige forbedringer for ytelse nå er rullet ut.

Følgende områder er spesielt forbedret og her kan merke forskjell:

  • Project Center: Navigering mellom prosjekter og åpning av prosjekter har blitt ytelsesoptimalisert.
  • Arbeid med prosjekter i nettleser er generelt forbedret med hensyn på ytelse
  • Opprette nye og publisere prosjekter: Forbedring av kø-jobber. Mulighet for å slå av opprettelse av Project Site.
  • Levering av timelister: Forbedring i web-sideytelse gjør nå at medarbeidere raskt kan levere timelister

Grensen for antall prosjekter i et prosjektsenter (PWA) er øket fra 2000 til 5000. Grensen for antall prosjektsenter man kan ha i en instans (tenant) av Project Online er øket fra til 7. Totalt kan man altså nå styre opp til 35000 prosjekter igjennom en Project Online tenant.