+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

En rapport om den totale økonomiske påvirkningen ved bruk av Office 365 og Project Online, gjort av Forrester Consulting, på oppdrag av Microsoft er nå tilgjengelig.  Rapporten viser den totale økonomiske virkningen og potensielle avkastningen på investeringen (ROI) som bedrifter kan realisere ved å ta i bruk prosjekt og porteføljestyring i Office 365. Microsoft Office 365 PPM kan bidra til å øke synligheten til prosjektresultater og forbedre prosjektenes ytelse.

Hovedfunnene i rapporten viser:

  • Office 365 PPM gav en avkastning på 301%
  • Økt åpenhet av prosjektresultater og reduserer prosjektbudsjett overskridelser med 5%
  • Migrere til en skybasert (SaaS) PPM løsning muliggjør store årlige innsparinger
  • Bedre ressursstyring fører kan føre til ytterligere besparelser
  • Payback periode for eksemplene i undersøkelsen på 6,7 måneder

Les hele rapporten her: http://office365.com/office-365-ppm-tei-study-forrester