+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

DARCBLUE har blitt medlem i Norsk Forening for Prosjektledelse. Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP), er et forum for prosjektledere og andre som deltar i prosjektarbeid. Gjennom foreningen kan DARCBLUE vare med å dele kunnskap og erfaringer i lokalavdelinger, fagseminarer, konferanser, temakvelder og medlemsblad.

Foreningens formål er å bidra til et samlet fagmiljø for faget prosjektledelse i Norge og for å fremme en utvikling av faget på tvers av skillelinjer i samfunnet (bransjer, miljøer, geografi etc.) og påvirke myndigheter, utdanningsinstitusjoner, næringslivet, og andre organisasjoner til fremme av faget. For mer informasjon besøk http://www.prosjektledelse.org/

Vi ser frem til å ta del av alt som medlemskapet tilbyr med et år med mye nye spennende ting!