+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Torsdag 20. mars arrangerende Microsoft Norge et seminar på hovedkontoret i Lysaker og DARCBLUE var på plass for å lytte til de forskjellige foredragsholderne .Temaet var ‘Lær av de beste – Hvordan få suksess og ivareta sikkerhet i nettskyen!’. 
Microsoft hadde satt sammen en suveren miks av foredragsholdere og vi kom til å høre fra Microsoft Norge sin administrerende direktør, Michael Jacobs, og direktøren for forretningsutvikling i Europa, Chris Dial. CSO i Microsoft Norge.

 Software Innovation og Compello fortalte hvordan de benyttet nettskyen og Windows Azure som en viktig del av sin forretning. I tillegg ble vi fortalt hvordan Moss Kommune gikk over til i nettskyen og hvilke sikkerhetsvurderinger og avklaringer som ble gjort med datatilsynet.
Det var en veldig spennende seminar, som viser at skytjenester er både et trygt og smart valg for fremtiden og at det er fullt mulig også for offentlige myndigheter å ta i bruk skytjenester.