+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Fredag 5. juni kl 9-12 arrangerer NFP (Norsk Forening for Prosjektledelse) i samarbeid med Microsoft Norge et frokostmøte med tema Støtteverktøy for Prosjektveiviseren.

Prosjektveiviseren er den anbefalte modellen for prosjektstyring innen offentlig sektor. Flere leverandører har utviklet støtteverktøy for prosjektstyring basert på Prosjektveiviseren og noen av verktøyene understøtter også porteføljestyring av prosjektene.

Noe av temaene som tas opp er samhandling mellom offentlig og privat sektor, i tillegg blir du kjent med tre av leverandørene, der iblant DARCBLUE AG.

DARCBLUE AG sin løsning for Prosjektveiviseren definerer en fleksibel implementasjon av modellen i et profesjonelt og funksjonsrikt prosjektstyringsverktøy som gir organisasjoner som tar i bruk prosjektmodellen for prosjektporteføljestyring et profesjonelt startpunkt. Løsningen settes opp på Microsoft Project Server eller Microsoft Project Online og har ferdige maler for planer som dekker alle styrings-aktivitetene i prosjektmodellen.

Prosjektene flyttes fra fase til fase i løsningen basert på prosjekteiers godkjenning. Løsningen kan inkludere dokumentmaler for alle styringsdokumenter som prosjektmodellen innebærer. Løsningen designes og tilpasses hver enkelt virksomhet og har full støtte for prosjektplanlegging, portefølje og ressursstyring.

Prosjektveiviseren er rettet i særlig grad mot prosjektledere og prosjekteiere, og har som formål å bidra til økt gjennomføringsevne. Dette bidrar Prosjektveiviseren til ved å sikre økt fokus på styring, planlegging og kvalitet, samt bidra til gjenbruk og helhet i løsninger som går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Modellen kan tilpasses og skaleres i henhold til ulike virksomheters behov. Prosjektmodellen bygger på universelle prinsipper for god praksis innen prosjektledelse, og selv om Prosjektveiviseren i utgangspunktet ble utviklet for å bidra til flere vellykkede digitaliseringsprosjekter og er tilpasset disse, kan den benyttes for alle typer prosjekter.

Gå ikke glipp av denne sjansen til å få med deg det siste av det siste. Påmelding her: http://www.prosjektledelse.org/course.php?id=123&time=175&c=71&id=123