+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

EUs datavernmyndighet har funnet ut at Microsofts sky-kontrakter møter de høye standardene i EUs personvernslover, melder digi.no. Ifølge Microsoft juridiske direktør Brad Smith sikrer dette at kundene kan bruke Microsoft-tjenester for å flytte data fritt gjennom Microsoft sky-datasentraler i EU-området og til resten av verden.

– EUs «datatilsyn» har kommet fram til at Microsofts kontraktsvilkår for nettskyen er i samsvar med de høye kravene til europeiske personvernlover, skriver han.
Kunngjøringen er basert på ett brev de har mottatt fra EU-organet Artikkel 29-gruppen, bestående av samtlige medlemslands datatilsyn, hvor også Norge deltar med observatørstatus.

Fra 1. juli vil Microsoft sørge for at alle deres bedriftskunder drar nytte av muligheten til å lagre personopplysninger gjennom standardavtaler. EU-godkjenning krever at kundene utfører et kort, standardisert tillegg til sine nåværende avtaler for å kunne gjøre dette, og Microsoft vil skape en enkel prosess for å tilrettelegge for dette.