+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

En ny versjonen av prosjektmodellen til Difi, Prosjektveiviseren 2.5, blir lansert nå i November 2015. Prosjektveiviseren er en felles prosjektmodell for offentlig sektor og er utviklet av Direktoratet for forvaltning og IKT – DIFI. DARCBLUE har utviklet et blueprint for verktøystøtte til Prosjektveiviseren basert på Microsoft Project og Project Online/Project Server.

Difi har gjort en del oppdateringer og forbedringer i den nye versjonen. Interessenter er lagt inn som nytt tverrgående tema i prosjektmodellen, tilsvarende som gevinstrealisering og usikkerhetsstyring. Konseptfasen har fått en klargjøring av hensikt og omfang. Noe maler har fått en oppdatert versjon, og det har blitt en del forbedringer i begrepsbruk og roller.
For en mer detaljert gjennomgang av Prosjektveiviseren 2.5 se: http://www.prosjektveiviseren.no/2015/11/hva-er-nytt-i-versjon-25-av-prosjektveiviseren

DARCBLUE oppdaterer nå sitt blueprint for Prosjektveiviseren i forbindelse med et pågående prosjekt for en fylkeskommune som bruker Office 365. Vi i DARCBLUE planlegger å lansere den nye versjonen av vårt blueprint ved årsskiftet. Oppdateringsarbeidet består av oppdatering av maler og en del endring i den SharePointbasert delen i løsningen.
Ta kontakt hvis du er interessert i en Online demo for å vise frem vårt blueprint for Prosjektveiviseren og Microsoft Project Online: https://ppm.darcblue.no/kampanje