+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Takket være at datatilsynet godkjent Moss kommune i Østfold til å lagre informasjon på nettet, ble de den første kommunen i landet til å bane vei ut i skyen.

I valget av løsning for Moss kommune, ble både kostnader og integrasjon mot eksisterende plattform vurdert. Skybasert Office 365 kom ut som det mest rimelige og brukervennlige alternativet. Det ble utviklet rutiner og tiltak for å sikre informasjonen. I denne prosessen bistod Microsoft med dokumentasjon av løsningen, og det ble inngått en databehandleravtale mellom kommunen og Microsoft.


Loven krever også at kunden gjennomfører en risikoanalyse som dokumenterer at løsningen tilfredsstiller regelverkets krav til ”tilfredsstillende informasjonssikkerhet”, og det må gjøres en selvstendig vurdering om risikoen er akseptabel. Hva som er tilfredsstillende avhenger bl.a. av hvor omfattende og sensitive opplysningene er.
Det er også viktig at det foretas en jevnlig revisjon av tjenesten og av sikkerheten hos skytjenesteleverandøren.

Resultat etter å ha gått over til skytjensten har vært reduserte kostnader, da Office 365 har lave lisenskostnader, (priset pr. bruker) samtidig som man har fleksibilitet i forhold til lagringskapasitet i skyen. Kostnader til drift er redusert og kostnader til backup er eliminert. Bedre interaksjon, da kommunen og ansatte har mulighet til å kommunisere direkte, og ikke minst tilfredsstillende sikkerhet, takk vare god dokumentasjon fra Microsoft, samt rutiner og tiltak utviklet ved hjelp av en grundig risikovurdering.

Andre kommuner har også fulgt i Moss fotspor når det kommer til skyen. Alta kommune, har startet å bruke nye Office 365, kontorpakken som formidles gjennom nettskyen. De har gjenbruket konseptene fra Moss, da en egen gjennomgang var ikke nødvendig. Datatilsynet har presisert de fire punktene som må tilfredsstilles ved overgang til nettskyen og Microsoft har laget en standardavtale, som er godkjent.

Dette viser at det er fullt mulig også for offentlige myndigheter å ta i bruk skytjenester, og det kan forventes at flere offentlige virksomheter og kommuner vil følge etter.