+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

SOFTWARE 2016 er en kryssfaglig IT-konferanse som dekker mange fagområder og deltakerne er prosjektledere, rådgivere, systemutviklere, testere og arkitekter.

Konferansen har i over 20 år vært en felles møteplass for IT-folk og er under stadig utvikling. I år har konferansen 4 parallellsesjoner fordelt på to dager. Arkitektur i praksis, Bedre IT-prosjekter, Cloud for alle og Informasjonssikkerhet. Begge dagene åpnes med felles foredrag før alle går til «sitt» spor.

Erlend Ødegård fra DARCBLUE kommer sammen med Geir Graff fra Asker kommune presentere Project Online i skyen og hvordan det kan brukes for prosjektporteføljestyring etter den internasjonale standarden MoP (Management of Portfolio).
Asker Kommune bruker Prosjektveiviseren, Difi sin modell for Prosjektstyring, og foredraget vil ta for seg porteføljestyring av slike prosjekter. Asker er en av kommunene som deltar i det nyopprettede nettverket for program- og porteføljestyring i offentlig sektor, og denne sesjonen vil vise hvordan porteføljestyring i praksis kan støttes av digitale, skybaserte verktøy.

DARCBLUE AG har i Norge spesialisert seg på å levere verktøy for å understøtte prosjekt og porteføljestyring. Vi får høre litt om fordelene med å levere slike løsninger i skyen og det vil også bli belyst mulighetene for hybride løsninger med kombinasjonen Office 365 + tjenester fra eget lokalt serverrom.

Deltakerne vil lære om erfaringer med verktøystøtte for prosjekt og prosjektporteføljestyring i skyen. Foredraget vil være innom tema som prosjektmodellen Prosjektveiviseren, prosjektporteføljestyring med MoP (Management of Portfolio), og bruk av skytjenesten Project Online for å tilby verktøystøtte.

Tid: 10. – 11. februar 2016 kl. 9.00 – 16.00 begge dager.
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Mer informasjon om programmet til Software 2015 og påmelding her: http://event.dnd.no/software/