Blueprints er DARCBLUE sin metode for å raskt levere verdi til våre kunder basert på erfaring, maler, beste praksis og fagkompetanse. DARCBLUE har utviklet et blueprint for Prosjektveiviserenbasert på Microsoft Project Server og Microsoft Project Online.

Prosjektveiviseren er en felles prosjektmodell for offentlig sektor og er utviklet av Direktoratet for forvaltning og IKT – DIFI. Formålet med modellen er å styrke ledelse, planlegging og kvalitet i offentlige prosjekter, samt å medvirke til gjenbruk og helhet i IT-løsningene på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

DARCBLUE sitt blueprint for Prosjektveiviseren definerer en fleksibel implementasjon av modellen i et profesjonelt og funksjonsrikt prosjektstyringsverktøy som gir organisasjoner som tar i bruk prosjektmodellen for prosjektporteføljestyring et profesjonelt startpunkt. Blueprintet har ferdige tids- og ressursplaner for alle styrings-aktivitetene i prosjektmodellen. Prosjektene flyttes fra fase til fase i løsningen basert på prosjekteiers godkjenning. Løsningen kan inkludere maler og tilhørende aktiviteter for alle styringsdokumenter som prosjektmodellen innebærer. Løsningen designes og tilpasses hver enkelt virksomhet og har full støtte for prosjektplanlegging, portefølje og ressursstyring.

Kom gjerne og besøk oss ved vår stand under Prosjekt 2014 og lær mer om DARCBLUE blueprint for Prosjektveiviseren.

Ta gjerne kontakt på tel. 22 14 60 00 eller info@darcblue.no om du vil ha tilsendt en brosjyre.

Hvis du ønsker å melde deg på konferansen, så kan du gjøre det her: http://www.prosjektnorge.no/prosjekt2014

Mer informasjon om løsningen: https://ppm.darcblue.no/blueprint-prosjektveiviseren/