+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Verktøystøtte for Prosjektveiviseren!

DARCBLUE har implementert ny løsning for prosjekt og porteføljestyring for Buskerud Fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune er inndelt i 21 kommuner og har et folketall på i underkant av 275.000. Sentraladministrasjonen til fylkeskommunen er lokalisert på fylkeshuset i Drammen som er fylkeskommunens største by. Utgangssituasjonen for prosjektet var at fylkeskommunen hadde behov for bedre koordinering av pågående og planlagte strategiske digitaliseringsprosjekter. Det nyopprettede porteføljekontoret hadde evaluert Prosjektveiviseren fra Difi som modell for prosjektstyring og ønsket verktøystøtte for å administrere og følge opp slike prosjekter.

 

«Støtten fra DARCBLUE gjorde at vi kom raskt og enkelt i gang med prosjektverktøyene i Office 365.»

Thomas Krekling – Porteføljeforvalter IKT-Seksjonen i Buskerud Fylkeskommune

 

Buskerud Fylkeskommune hadde allerede tatt i bruk noen av tjenestene i Office 365. Ved hjelp av DARCBLUE sitt Blueprint for Prosjektveiviseren var de raskt i gang med en løsning hvor prosjekter kan følges opp. DARCBLUE bidro med sin erfaring og kompetanse på Project Online og veiledet kunden i innføringen av løsningen. Fylkeskommunen har mye egen kompetanse og kunne bygge på løsningen i samarbeid med DARCBLUE for å dekke sine behov.

Buskerud Fylkeskommune

Bruken av skyløsningen til dette formålet gjorde at det så å si ikke var infrastrukturarbeid involvert i prosjektet. Plattformen var oppe og tilgjengelig fra dag 1. Innsatsen som ble gjort bestod i å konfigurere løsningen på best mulig måte for ønsket bruk og på å bygge kompetanse internt i organisasjonen.

Ta kontakt for å lære mer om våre tilgjengelige blueprints og hva vi kan gjøre for din bedrift. Vi hjelper gjerne til med å gjøre den tekniske løsningen best mulig for din prosjektmodell.