+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Torsdag den 13. november 2014 deltar DARCBLUE AG med stand på årets prosjektbegivenhet: Prosjekt 2014 – på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Vi ønsker gjerne å treffe deg der!

Prosjektarbeidsformen håndterer i dag nesten ufattelig store verdier og påvirker ufattelig mange mennesker. Førsteklasses prosjektstyring har mye å si for om prosjektet kommer til å bli vellykket. Ifølge Project Management Institute foregår i dag over 25% av verdens pengeforbruk gjennom prosjekter.Hovedutfordringen med prosjektstyring er å oppnå alle prosjektmål under de klassiske begrensningene i prosjekter: omfang, kvalitet, tid og budsjett. Den sekundære utfordringen er å optimalisere prosjektelementene for å nå de forhåndsdefinerte målene.

Årets konferanse har som målsetning å gi konferansedeltakerne innblikk i hvordan prosjekter har evnet å skape verdier. På konferansen vil ulike prosjekter som har realisert gevinster bli presentert – med mål som å få gjort automatisert rutinejobber, spare tid og penger og gjerne få en etterfølgende enklere forvaltning og drift.

Noen av de viktigste årsakene til at prosjekter ikke får en lykkelig og innbringende slutt er for dårlig planlegging, for lite ressurser, manglende styring, uklare roller og ansvarsfordeling, uoppmerksomhet mot varselsignaler, og urealistiske forventninger. Et godt prosjektstyringsverktøy kan hjelpe deg med å unngå mange av fallgruvene prosjektarbeid innebærer.

Et fungerende prosjektstyringssystem gir deg muligheten til å prosjektere og gjennomføre enkeltprosjekter på en forutsigbar og strømlinjeformet måte. Verktøy for prosjektporteføljestyring vil også hjelpe deg til å kunne se flere prosjektplaner i sammenheng for å forutse for eksempel kollisjoner ved ressursfordeling mellom flere prosjekter.

Det er Prosjekt Norge og Den Norske Dataforening (DND) som er initiativtagere til Prosjekt 2014 og DARCBLUE AG kommer delta som utstiller. Temaet for årets konferanse er Å skape verdi igjennom prosjekt. Det fokuseres blant annet på er nyskaping og innovasjon. På vår stand kan vi blant annet vise deg en demo på hvordan man enkelt kan legge til rette for en prosess for å prioritere innovasjonsprosjekter med Microsoft Project Server eller Microsoft Project Online.

Kom gjerne og besøk oss ved vår stand under Prosjekt 2014.

Victoria Linnéa Bjerstedt

Ta kontakt med Victoria Bjerstedt på telefon 22 14 60 00 eller email info@darcblue.no hvis du ønsker å avtale et tidspunkt. Victoria Bjerstedt er salg og markedskoordinator i DARCBLUE AG og er ansvarlig for årets deltakelse på Prosjekt 2014.

 

Hvis du ønsker å melde deg på konferansen, så kan du gjøre det her: http://www.prosjektnorge.no/prosjekt2014