Computerworld arrangerte 12. juni et CIO Forum med tema Prosjektstyring. Flere spennende innlegg fra kunder, var på agendaen.

Magne Jørgensen er informatiker og forsker, samt professor ved Simula Research Laboratory, og er tilknyttet forskningsgruppen Globale Infrastrukturer ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Hovedfokus for forskningen til Jørgensen er estimering av IT-prosjekter. Han startet sitt foredrag med spørsmålet, Hvordan kan man identifisere og unngå prosjekter med høy risiko, for store overskridelse og lav nytte for prosjekteier?

En stor del av IT prosjekter som har problemer med budsjett, fremdrift og kvalitet kan kalles for “sorte svaner”. De prosjekter som ofte havner i den kategorien er prosjektet som innebærer arbeid som er betydelig annerledes enn det aktørene har gjort før, f. eks at det er mye større, betydelige prosessendringer er involvert, når man forsøker å gjøre mange ting på en gang eller når kunden har liten/ingen IT-kompetanse. I sitt foredrag tok han opp at kundens kompetanse er nesten like viktig for prosjektsuksess som leverandørens kompetanse.

Hva kan man gjøre for å forsøke å unngå de svarte svanene er å identifisere grad av usikkerhet og risiko ved å se på historikk for lignende prosjekter. Høyrisikoprosjekter krever ekstra grundighet ved utarbeidelse av business case. Du må tenke på budsjettering og planlegging. Ditt valg av leverandør er også et veldig viktig aspekt. Du som kunde må evaluere kompetanse med realistiske oppgaver og ikke legge for stor vekt på lav pris.

Det beste leverandøren kan gjøre for å skape bra IT-prosjekter for kundene og minimere svarte svanene, er og dele opp store prosjekter i mindre deler, som inkrementelle leveranser, og være moderat med hensyn til hvor mye som har blitt utformet i ett prosjekt og sørge for god kompetanse på kundesiden.

Undersøkelser viser at kunder med mindre enn 20% av IT budsjettet på egne ressurser har en vesentlig høyere rate av svarte svaner.