+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Programledelse

Bransje: Global IT / Telekommunikasjon tjenesteleverandør for fly industrien. Anbud og valg av system integrator for gjennomføring av ulike IT-løsninger (inkludert CRM og ordrehåndtering), planlegging, styring, og kontroll av gjennomføringen av...

Veiavgiftssystem

Bransje:  Federal myndighet / Offentlig sektor (Transport) Revisjon av operativ beredskap, anbefaling om godkjenning, detaljert analyse og testing av prosesser, telekommunikasjon, IT-systemer / – arkitektur og applikasjoner med hensyn til  struktur og...