+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

BAMA Gruppen har gjennom et stort implementeringsprogram startet utrulling av Microsoft Dynamics AX for sin handelsorganisasjon. Microsoft Project har blitt brukt for å støtte gjennomføringen av programmet. BAMA IT benytter Microsoft Project Server og Microsoft SharePoint Server for Project Portfolio Management (PPM) og støtteverktøy for prosjekter. Som Microsoft Silver Partner for PPM, har DARCBLUE støttet BAMA IT med konfigurasjonen, installasjonen, oppgradering og den daglige driften av Microsoft Project i IT-organisasjonen, så vel som i Dynamics AX programmet. DARCBLUE har vært ansvarlig for å fornye og re-konfigurere flere instanser av Project Server til den nyeste 2013 versjonen. En ny SharePoint 2013 server farm har også blitt satt opp.

BAMA IT bruker kjernefunksjonene i Microsoft Project PPM til å administrere alle større aktiviteter, prosjekter og programmer i avdelingen. Plattformen gir innsyn i løpende prosjekter og ressursallokeringer. PPM-løsningen gjør det mulig før BAMA IT å kjøre rapporter og gi prosjektrelaterte KPIer som virksomheten trenger. «Det viktigste med PPM-løsningen [Project Server] for BAMA IT er å kunne synliggjøre hvordan vi prioriterer ressursene på de viktigste prosjektene og på viktige linjeaktiviteter» sier Trygve Krohn-Holm IT-direktør i Bama Gruppen.

Les mer om hvordan DARCBLUE støttet BAMA IT Her>>